Տեսանյութ

Կենոսֆերաների լողացող տոկոսադրույքը >95%